Vážení rodiče,

 

rádi bychom Vás informovali o tom, že v pardubickém regionu funguje síť odborníků zajišťující komplexní zdravotnickou péči o děti s nejrůznějšími poruchami hybnosti. Důvodem existence našeho centra je vysoká specifičnost a závažnost obtíží spojených s centrálními obrnami u dětí. Sledování v našich ambulancích je pro Vás zárukou včasného rozpoznání rozvoje komplikací základního onemocnění a rovněž jistotou, že budete včas upozorněni na případnou potřebu návštěvy některé z dalších složek léčebně-rehabilitační péče. Pro snazší orientaci jsme pro Vás zpracovali následující adresář pracovišť spolupracujících na Pardubicku v rámci výše uvedeného centra. Rádi poskytneme i jiné kontakty na další lékařská, rehabilitační, psychologická, logopedická i speciálně pedagogická pracoviště, jakož i centra sociální pomoci, která se v regionu problematice věnují.

Nechť tyto informace i péče pardubických specialistů slouží k trvalému prospěchu Vašich dětí.

Za celý kolektiv

MUDr. Petr Munzar

pracoviště kontakt
dětská neurologie

 

MUDr. Petr Munzar

epileptolog, sonografie mozku

Dětská neurologie Pardubice, s.r.o.

Karla Šípka 282, 530 09 Pardubice

tel.: 469 318 173

petrmunzar@email.cz

LentilkaDětské rehabilitační centrum

 

Mgr. Gabriela Bělková

ředitelka, speciální pedagog, sociální pracovnice

LENTILKA

Prodloužená 278, 530 09 Pardubice

tel.: 466 009 430

733 724 538

belkova@drclentilka.cz

LentilkaDětské rehabilitační centrum

 

Dagmar Picková

vedoucí fyzioterapie

LENTILKA

Prodloužená 278, 530 09 Pardubice

tel.: 466 009 438

pickova@drclentilka.cz

 

LentilkaDětské rehabilitační centrum

 

Bc. Lucie Neumann Šafková

Ergoterapeut

LENTILKA

Prodloužená 278, 530 09 Pardubice

tel.: 466 009 435

safkova@drclentilka.cz

 

LentilkaDětské rehabilitační centrum

 

Mgr. Romana Vašáková

vedoucí logopedie

LENTILKA

Prodloužená 278, 530 09 Pardubice

tel.: 466 009 434

vasakova@drclentilka.cz

 

rehabilitace

 

MUDr. Olga Špidlenová

rehabilitace, hipoterapie, pediatrie

Chemiků 129,530 09 Pardubice

tel.: 466 400 422

737 805 121
spidlenova.olga@seznam.cz

ortopedie        

 

MUDr. Luboš Vodochodský

Pardubická nemocnice, NPK, a.s., Ortopedické odd.

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

tel.: 466 012 410

lubos.vodochodsky@nemocnice-pardubice.cz

ortopedie

 

MUDr. Dušan Korec

Rokycanova 2798, 530 02  Pardubice

tel.: 464 007 740

dusan.korec@centrum.cz

ortopedická protetika

 

MUDr. Ivo Beran

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Luže – Košumberk 80, 538 54

tel.: 469 648 801

beran@hamzova-lecebna.cz

psychologie

 

PhDr. Blanka Pöslová

klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný terapeut

 

Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech

klinický psycholog

 

 

PsychoCom s.r.o

Na Okrouhlíku 899, 532 03 Pardubice

tel.: 466 611 601

poslova@psychologove.cz

 

MEDEORA, s.r.o.

Sukova třída 1935, 530 02 Pardubice

tel.: 775 081 956, 739 276 444

durech@psychologove.cz, info@medeora.cz

ORL-foniatrie  

 

MUDr. Jaroslav Praisler

Pardubická nemocnice, NPK, a.s., Klinika ORL

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

tel.: 466 015 306

jaroslav.praisler@nemocnice-pardubice.cz

logopedie

 

Mgr. Renata Coufalová

Pardubická nemocnice, NPK, a.s., Klinika ORL

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

tel.: 466 015 316

reco@centrum.cz