Dita Mrkvičková (*1983), všeobecná sestra, EEG laborantka

vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola v Třebíči (1998 – 2002)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru v oboru všeobecná sestra (2011)
 • certifikovaný kurs Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP (2021)

odborné zkušenosti:

 • ARO Pardubické nemocnice – lůžková část (2005-2015)
 • Domácí péče (2015-2021)
 • praxe v ambulanci dětské neurologie od r. 2021
 • praxe v EEG laboratoři od r. 2021

MUDr. Bc. Petr Munzar (*1974), lékař

vzdělání:

 • Gymnázium Pardubice (1989 – 1993)
 • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství (1994 – 2000)
 • Fyzioterapie, bakalářské studium na 3. LF UK v Praze (1997 – 2001)
 • Atestace I. stupně v oboru neurologie (2004)
 • Specializovaná způsobilost v oboru dětská neurologie (2007)
 • Funkční odbornost v elektroencefalografii (2010)
 • Statut epileptologa (2012)
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru dětská neurologie (2012)

odborné zkušenosti:

 • měsíční stáž v Caithness General Hospital, Wick, Skotsko (1998)
 • stáže v ambulanci doc./prof. PaedDr. P. Koláře, přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol (2000)
 • zaměstnán na částečný úvazek v Centru buněčné terapie a tkáňových náhrad na Ústavu neurověd 2. LF UK, Praha Motol (2000 – 2001)
 • měsíční stáž na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Groningen (prof. O. F. Brouwer – dětská neurologie), Holandsko (2004)
 • zaměstnán na Neurologickém odd. Nemocnice Pardubice (2001 –2005; prim. doc. MUDr. E. Ehler, CSc.)
 • zaměstnán jako samostatně pracující dětský neurolog na Dětském odd. Pardubické nemocnice – ambulance dětské neurologie (2005 – 2016) prim. MUDr. V. Němec, PhD. a prim. MUDr. M. Šenkeřík)
 • privátní praxe dětské neurologie a epileptologie (od r. 2017)