Co je ultrazvukové vyšetření a k čemu slouží?

Ultrazvukové vyšetření využívá lidským uchem neslyšitelný zvuk k zobrazení (převážně měkkých tkání) lidského těla. V současnosti nejsou známa žádná rizika ultrazvukového vyšetření, respektive jeho vedlejší nežádoucí účinky na lidský organismus. Běžně se proto užívá i k zobrazování ještě nenarozených lidských plodů. U novorozenců, kojenců a malých batolat s ještě neuzavřenou velkou fontanelou je možno ultrazvukem uspokojivě zobrazit základní anatomické struktury mozku, včetně mozkových plen, komorového systému a cév. UZ mozku slouží jako základní vyšetřovací metoda v odhalování vrozených vývojových vad, jakož i možných poškození mozku vznikajících v období porodu, před ním i po něm. Je nenahraditelnou metodou k vyšetření a sledování hydrocefalu malých dětí. Díky možnosti měření rychlostí průtoku krve mozkovými cévami lze nepřímo hodnotit i nitrolební tlak. Spolu s klinickým vyšetřením zkušeným lékařem může ultrazvuk potvrdit předčasný srůst lebečních švů nebo dokonce zlomeninu lebeční kosti. Dobře zobrazí porodní poranění svalů na krku, které může být příčinou trvale asymetrického držení hlavy novorozenců. Ultrazvukem lze zobrazit i některé chorobné změny periferních nervů a svalů. V naší ambulanci užíváme ultrazvuk i k zobrazení páteře a míchy novorozenců.

Vyšetření probíhá vleže nebo vsedě. Na zobrazovanou oblast těla se přikládá vyšetřovací sonda se sonografickým gelem. Gel lze po vyšetření snadno setřít, případně (u vlasatých miminek) posléze umýt vodou.

 

Co budete k UZ vyšetření potřebovat?

  • Nejste-li k vyšetření odesláni z naší ambulance, budete potřebovat žádanku od indikujícího lékaře.
  • Vhodná je vlastní látková plena nebo podložka pod miminko.

 

Kde je možno se objednat?

  • osobně v naší neurologické ambulanci
  • telefonicky na čísle 469 318 173

 

Kdo Vás bude vyšetřovat?

  • Petr Munzar, praxe v sonografii mozku od r. 2004

Parametry UZ přístroje

K zobrazení mozku užíváme širokopásmovou mikrokonvexní sondu. K zobrazení cév a průtoků pak kvalitní barevný a pulzní doppler. Svaly krku, lebeční švy a páteř/míchu zobrazujeme překvapivě podrobně díky velmi kvalitní lineární sondě.